Wat
 • Kunst
 • AUTO-INDUSTRIE
 • Schoonheid - Kuuroord
 • Educatie
 • Evenementenplanningsdiensten
 • Financial Services
 • Gezondheid - Medisch
 • Home Services
 • Hotels - Reizen
 • lokale diensten
 • Manufacturing
 • Nachtleven
 • Professional Services
 • vastgoed
 • Restaurant
 • Diensten
 • Winkelen
Waar

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Disclaimer: Deze site en de producten en services die op deze site worden aangeboden, zijn niet geassocieerd, aangesloten, onderschreven of gesponsord door Google, noch zijn ze getest of gecertificeerd door Google.

 

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal op onze website plaatst of een van onze websitediensten gebruikt, zullen we u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.4 U moet minimaal 13 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 13 jaar oud bent.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. copyright melding

2.1 Auteursrecht (c) 2020 TOPGOOGLE.com

2.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Licentie voor website

3.1 U kunt:

(a) pagina's van onze website in een webbrowser bekijken;

(b) pagina's van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina's van onze website afdrukken;

(d) audio- en videobestanden streamen vanaf onze website; en

(e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,

inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door Sectie 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden, en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze voorwaarden, mag u materiaal op onze website niet bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) materiaal van onze website in het openbaar weergeven;

(d) materiaal van onze website voor commerciële doeleinden exploiteren; of

(e) materiaal van onze website opnieuw verspreiden.

3.6 Niettegenstaande paragraaf 3.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen verspreiden.

3.7 We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag toegangsbeperkende maatregelen op onze website niet omzeilen, omzeilen of proberen te omzeilen of omzeilen.

4. acceptable use

4.1 U mag niet:

(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestatie, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang krijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen [, behalve voor zoekmachinesindexering;

(f) in strijd zijn met de richtlijnen die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of

(g) de gegevens die op onze website zijn verzameld te gebruiken voor direct marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons via onze website of met betrekking tot onze website verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Gebruik namens de organisatie

5.1 Als u onze website gebruikt of uitdrukkelijk akkoord gaat met deze algemene voorwaarden in het kader van een zakelijk of ander organisatorisch project, dan bindt u door dit te doen beide:

(a) uzelf; en

(b) de persoon, het bedrijf of een andere juridische entiteit die dat zakelijke of organisatorische project beheert,

naar deze algemene voorwaarden en in deze omstandigheden verwijzen naar "u" in deze algemene voorwaarden zowel naar de individuele gebruiker als naar de relevante persoon, het bedrijf of de rechtspersoon.

6. Registratie en accounts

6.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder deze sectie 6, moet u de voorwaarden in dit document naleven.

6.2 U kunt zich registreren voor een account op onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website u zal sturen.

6.3 U mag niet toestaan ​​dat iemand anders uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

6.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.5 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Gebruikers login details

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, zullen wij u deze verstrekken OF wordt u gevraagd om een ​​gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels uiteengezet in Sectie 19; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met het nabootsen van een persoon.

7.3 U dient uw wachtwoord vertrouwelijk te houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van enige openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke fout.

8. Annulering en opschorting van rekening en / of vermelding

8.1 We kunnen:

(a) uw account opschorten;

(b) uw account annuleren; en / of

(c) uw accountgegevens bewerken,

op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg, op voorwaarde dat als we diensten annuleren waarvoor u hebt betaald en u deze voorwaarden niet hebt geschonden, we u een pro rata bedrag van uw betaling terugbetalen, door ons berekend volgens een redelijke methodologie.

8.2 U kunt uw account of vermelding op onze website annuleren of opschorten door ons hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier. U heeft geen recht op enige restitutie als u uw account annuleert of opschort in overeenstemming met dit artikel 8.2.

9. beoordelingen

9.1 We publiceren beoordelingen van producten en diensten op onze website.

9.2 Beoordelaars zijn of kunnen onafhankelijk zijn van ons; Derhalve weerspiegelen beoordelingen die op onze website worden gepubliceerd niet noodzakelijk onze standpunten en meningen.

9.3 U erkent dat beoordelingen die op onze website worden gepubliceerd, verouderd, bevooroordeeld, gedeeltelijk, misleidend en / of onnauwkeurig kunnen zijn.

9.4 U dient niet te vertrouwen op beoordelingen die op onze website zijn gepubliceerd om beslissingen te nemen of te bepalen wat u kunt doen, en u dient uw eigen onderzoek uit te voeren voordat u een beslissing neemt of aan een actie begint.

9.5 Onder voorbehoud van paragraaf 22.1 zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw vertrouwen in een recensie die op de website is gepubliceerd.

9.6 U gaat akkoord met de publicatie van beoordelingen die betrekking hebben op u en uw bedrijf, door anderen, op onze website; u erkent dat dergelijke beoordelingen kritisch of lasterlijk of anderszins onwettig kunnen zijn; en, onder voorbehoud van Sectie 22.1, gaat u ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk zult stellen met betrekking tot dergelijke beoordelingen, ongeacht of we op de hoogte zijn of behoorden te zijn van dergelijke beoordelingen.

10. Expertbeoordelingen

10.1 We publiceren beoordelingen van experts op onze website.

10.2 Als u expertbeoordelingen op onze website plaatst, zijn de levering door u en het gebruik door ons van die beoordelingen onderhevig aan afzonderlijke voorwaarden.

11. Gebruikersbeoordelingen

11.1 We publiceren beoordelingen van gebruikers op onze website.

11.2 Als u zich bij onze website heeft geregistreerd, kunt u met inachtneming van deze voorwaarden beoordelingen indienen voor publicatie op de website.

11.3 Uw beoordelingen moeten eerlijke, redelijke en bonafide beoordelingen zijn van bedrijven en hun producten en diensten.

11.4 U mag alleen een recensie plaatsen als u rechtstreeks producten en diensten hebt gebruikt of gekocht van het vermelde bedrijf dat u beoordeelt.

11.5 U mag geen recensie plaatsen als:

(a) u heeft een financieel belang bij het onderwerp van de beoordeling;

(b) u een eigenaar, partner, lid, werknemer, zakenpartner of aangesloten onderneming bent van een persoon die een financieel belang heeft bij het onderwerp van de beoordeling; en / of

(c) u bent anderszins verbonden met of gerelateerd aan een persoon die een financieel belang heeft bij het onderwerp van de beoordeling.

11.6 Voor alle duidelijkheid: uw beoordelingen vormen "uw inhoud" in de zin van artikel 18 en artikel 19.

11.7 U erkent dat we de naam die u ons verstrekt OF uw gebruikers-ID kunnen publiceren en anderszins gebruiken, in combinatie met uw beoordelingen, maar we zijn niet verplicht dit te doen.

11.8 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten in uw beoordelingen voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en garandeert dat afstand is gedaan van alle andere morele rechten in uw beoordelingen voor zover maximaal is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

11.9 U erkent dat de gebruikersrecensies die op onze website worden gepubliceerd, door gebruikers zijn ingediend en dat we dergelijke beoordelingen gewoonlijk niet beoordelen, goedkeuren of bewerken; Dienovereenkomstig kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid van de gebruikersrecensies niet garanderen.

11.10 U erkent dat we eigenaar zijn van alle beoordelingen die u indient en dat we uw beoordelingen naar eigen goeddunken kunnen publiceren, verkopen, in licentie geven of anderszins delen met derden.

12. Directory

12.1 We verwelkomen inzendingen in de directory die op onze website wordt gepubliceerd.

12.2 Elke vermelding in onze directory moet een vermelding zijn van een geregistreerd bedrijf of een eenmanszaak.

12.3 Voor alle duidelijkheid: uw inzendingen in de directory vormen "uw inhoud" voor de doeleinden van Paragraaf 18 en Paragraaf 19, en moeten voldoen aan de regels voor acceptabel gebruik uiteengezet in Paragraaf 4.

12.4 U moet uw inzendingen in de directory up-to-date houden met behulp van onze website-interface.

13. Gratis directoryvermeldingen

13.1 U biedt momenteel geen gratis pakketten met directoryvermeldingen aan.

14. Betaalde directoryvermeldingen

14.1 U kunt een betaalde vermelding in onze directory plaatsen met behulp van onze Vermeldingsformulier toevoegen.

14.2 U krijgt de gelegenheid om invoerfouten te identificeren en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

14.3 Betaalde inzendingen omvatten de volgende voordelen: een vermelding op de TopGoogle.com-website, toegang tot de tools en bronnen die beschikbaar zijn binnen het gekozen pakket.

14.4 Als we een betaalde directoryverzending accepteren, blijft deze gepubliceerd op onze website volgens uw pakketkeuze, onder voorbehoud van beëindiging of verwijdering in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

14.5 We kunnen een betaalde vermelding op elk moment verwijderen, met dien verstande dat als we een betaalde vermelding verwijderen in overeenstemming met deze sectie 14.5 vóór het einde van de periode waarvoor vermeldingskosten zijn betaald, we u een pro- beoordeeld deel van die noteringskosten die de niet-verstreken noteringsperiode weerspiegelen, een dergelijk bedrag moet door ons worden berekend met behulp van een redelijke methodologie.

14.6 U kunt uw vermelding op onze website annuleren of opschorten door gebruik te maken van uw vermeldingen dashboard pagina. U heeft geen recht op restitutie als u uw vermelding annuleert of opschort.

15. Verboden mapinzendingen

15.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om directory-inzendingen die deze algemene voorwaarden schenden of die niet voldoen aan de aanvullende richtlijnen voor inzendingen die op onze website zijn gepubliceerd, te weigeren of te verwijderen.

15.2 Als we een inzending van een directory weigeren of verwijderen in overeenstemming met deze Sectie 15, zullen we geen toepasselijke kosten terugbetalen.

16. advertenties

16.1 Wij bieden op dit moment geen advertentiepakketten aan.

17. vergoedingen

17.1 De vergoedingen met betrekking tot onze websitediensten zijn zoals van tijd tot tijd op de website vermeld.

17.2 Alle bedragen vermeld in deze voorwaarden of op onze website zijn inclusief BTW.

17.3 U moet ons de vergoedingen met betrekking tot onze websitediensten vooraf betalen, in vrijgemaakte fondsen, in overeenstemming met de instructies op onze website.

17.4 We kunnen de vergoedingen van tijd tot tijd variëren door nieuwe vergoedingen op onze website te plaatsen, maar dit heeft geen invloed op vergoedingen voor diensten die eerder zijn betaald.

17.5 Als u een betaling aan ons betwist, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen en de volledige details van uw claim verstrekken.

17.6 Als u een ongerechtvaardigde creditcard, betaalpas of andere terugbetaling doet, bent u binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek aan ons verschuldigd:

(a) een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de terugboeking;

(b) alle door ons gemaakte kosten van derden in verband met de terugboeking (inclusief kosten gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever);

(c) administratiekosten van EUR 25.00 inclusief btw; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven opgelopen bij het invorderen van de bedragen waarnaar in dit artikel 17.6 wordt verwezen (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten),

en voor alle duidelijkheid: als u de bron van een vermelding op uw kaartafschrift of ander financieel overzicht niet herkent of niet meer weet, en als gevolg daarvan een terugboeking doet, vormt dit een ongerechtvaardigde terugboeking voor de doeleinden van deze sectie 17.6.

17.7 Als u ons een bedrag verschuldigd bent onder of in verband met deze algemene voorwaarden, kunnen we de levering van diensten aan u opschorten of intrekken.

17.8 Wij mogen te allen tijde elk bedrag dat u aan ons verschuldigd bent, verrekenen met elk bedrag dat wij u verschuldigd zijn, door u schriftelijk in kennis te stellen van de verrekening.

18. Uw inhoud: licentie

18.1 In deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" [alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u naar ons verzendt of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website].

18.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in bestaande of toekomstige media of om uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en eventuele daaropvolgende websites en om uw inhoud op en met betrekking tot deze website te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, te publiceren.

18.3 U verleent ons het recht om een ​​sublicentie te geven op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 18.2.

18.4 U verleent ons het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 18.2.

18.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat er afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

18.6 U kunt uw inhoud voor zover toegestaan ​​bewerken met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar is op onze website.

18.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen we, als u op enigerlei wijze een bepaling van deze algemene voorwaarden schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, verwijderen, on- publiceer of bewerk een deel of al uw inhoud.

19. Uw inhoud: regels

19.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud zal voldoen aan deze algemene voorwaarden.

19.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder alle toepasselijke wetgeving).

19.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden mag niet:

(a) lasterlijk of opzettelijk vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht, modelrecht, recht van voorbijgaan of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;
(e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) een aansporing vormen tot het plegen van een misdrijf [, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten];

(g) in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met raciale of religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(i) godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;

(l) geweld op een expliciete, expliciete of nodeloze manier weergeven;

(m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

(n) onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) bestaan ​​uit of bevatten instructies, advies of andere informatie die kan worden opgevolgd en die, indien ernaar wordt gehandeld, ziekte, letsel of overlijden of enig ander verlies of schade zou kunnen veroorzaken;

(p) spam vormen;

(q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, dreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn; of

(r) ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken bij een persoon.

19.4 Uw inhoud moet passend, beschaafd en smaakvol zijn en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op internet.

19.5 U mag onze website niet gebruiken om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit of materiaal bevat dat, als het op onze website zou worden geplaatst, in strijd zou zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

19.6 U mag geen materiaal op onze website plaatsen dat het onderwerp is of ooit is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of een andere soortgelijke klacht.

20. Meld misbruik

20.1 Als u onwettig materiaal of onwettige activiteit op onze website ontdekt, of materiaal of activiteit dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, laat het ons dan weten.

20.2 U kunt ons op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of dergelijke activiteiten via e-mail of door gebruik te maken van onze rapportagefunctie voor misbruik.

21. beperkte garanties

21.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft.

21.2 We behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of uitleg een of meer van onze websitediensten te beëindigen of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website; en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij stopzetting of wijziging van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

21.3 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Sectie 22.1, sluiten we alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

22. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

22.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

(c) enige aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) enige aansprakelijkheid uitsluiten die onder de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

22.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 22 en elders in deze algemene voorwaarden:

(a) zijn onderworpen aan Sectie 22.1; en

(b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of verband houden met het onderwerp van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden.

22.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

22.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

22.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

22.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

22.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade.

22.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid uiteraard niet beperken of uitsluiten zichzelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

22.9 Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een contract om u diensten te verlenen onder deze algemene voorwaarden zal niet groter zijn dan:

(a) EUR 100 en

(b) het totale bedrag dat volgens het contract aan ons is betaald en moet worden betaald.

23. Vergoeding

23.1 U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde zijn betaald ter beslechting van een claim of geschil) door ons opgelopen of geleden en direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik van onze website of enige schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

24. Overtreding van deze voorwaarden

24.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij: als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u op enigerlei wijze deze voorwaarden heeft geschonden:

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) tijdelijk uw toegang tot onze website opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website verbieden;

(d) computers die uw IP-adres gebruiken, de toegang tot onze website te blokkeren;

(e) contact opnemen met een of al uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins; en / of

(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

24.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en / of gebruiken van een ander account.

25. Websites van derden

25.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

25.2 We hebben geen controle over websites van derden en hun inhoud, en onder voorbehoud van artikel 22.1 aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

26. Merken

26.1 De namen TOPGOOGLE en TopGoogle.com, onze logo's en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die aan ons toebehoren; wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken, en dergelijk gebruik kan een inbreuk op onze rechten inhouden.

26.2 De door derden geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken op onze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven we niet en zijn we niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

27. Competities

27.1 Van tijd tot tijd kunnen we wedstrijden, gratis prijstrekkingen en / of andere promoties op onze website organiseren.

27.2 Competities zijn onderhevig aan afzonderlijke algemene voorwaarden (die we waar nodig aan u beschikbaar zullen stellen).

28. variatie

28.1 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

28.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anders zou moeten hebben om op de hoogte te worden gebracht van, of om in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.

28.3 Als u uw uitdrukkelijke instemming heeft gegeven met deze voorwaarden, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke instemming met de herziene algemene voorwaarden niet geeft binnen de door ons gespecificeerde periode, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

29. toewijzing

29.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

29.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

30. Scheidbaarheid

30.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

30.2 Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

31. Rechten van derden

31.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of te worden afgedwongen door een derde partij.

31.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

32. Volledige overeenkomst

32.1 Onder voorbehoud van paragraaf 22.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen ze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

33. Wet en jurisdictie

33.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

33.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

34. Wet- en regelgeving toelichtingen

34.1 We zullen geen kopie van deze algemene voorwaarden opslaan, specifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant, en als we deze algemene voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, niet langer beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan om een ​​kopie van deze algemene voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

34.2 Deze algemene voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de Engelse taal.

35. onze gegevens

35.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GiorgosNet

35.2 U kunt contact met ons opnemen:

(a) via het contactformulier van onze website; of

(b) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

Algemene Voorwaarden