Wat
 • Kunst & Entertainment
 • Automotive
 • Beauty & Wellness
 • Onderwijs
 • Gezondheid & Medisch
 • hotels
 • Productie
 • Nachtleven
 • Onroerend goed
 • Restaurant
 • Diensten
 • Winkels
 • Reizen
Waar

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden

Disclaimer: Deze site en de producten en services die worden aangeboden op deze site, zijn niet gekoppeld, gelieerd, goedgekeurd of gesponsord door Google en zijn ook niet beoordeeld door Google getest of gecertificeerd.

 

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal indient op onze website of een van onze websitediensten gebruikt, zullen wij u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.4 U moet ten minste 13 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert u en verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. Verklaring inzake auteursrecht

2.1    Copyright (c) 2020 TOPGOOGLE.com

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en controleren; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Licentie voor gebruik van de website

3.1 U kunt:

(a) bekijk pagina's van onze website in een webbrowser;

(b) download pagina's van onze website voor caching in een webbrowser;

(c) pagina's van onze website afdrukken;

(d) audio- en videobestanden van onze website te streamen; en

(e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,

onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​krachtens sectie 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden gebruiken en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u:

(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of sublicentiëren;

(c) materiaal van onze website openbaar te tonen;

(d) gebruik van materiaal van onze website voor een commercieel doel; of

(e) materiaal van onze website herdistribueren.

3.6 Niettegenstaande Paragraaf 3.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm verspreiden naar elke persoon.

3.7 We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website of zelfs onze hele website te beperken, naar eigen goeddunken; u mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of omzeilen of proberen te omzeilen of omzeilen.

4. Acceptabel gebruik

4.1 Je moet niet:

(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website aantasten;

(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;

(c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadwillende computersoftware;

(d) alle systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen [, behalve voor het doel van indexering van zoekmachines;

(f) in strijd zijn met de richtlijnen uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of

(g) gebruik gegevens verzameld op onze website voor direct marketing activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mail marketing, sms marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet misleidend is.

5. Gebruik in opdracht van de organisatie

5.1 Als u onze website gebruikt of uitdrukkelijk akkoord gaat met deze algemene voorwaarden in de loop van een bedrijfs- of ander organisatorisch project, dan verbindt u beide:

(a) jezelf; en

(b) de persoon, het bedrijf of andere juridische entiteit die dat bedrijf of organisatieproject exploiteert,

op deze algemene voorwaarden en in deze omstandigheden zijn verwijzingen naar "u" in deze algemene voorwaarden zowel voor de individuele gebruiker als voor de relevante persoon, het bedrijf of de rechtspersoon.

6. Registratie en accounts

6.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder dit Artikel 6, moet u zich houden aan de voorwaarden uiteengezet in dit document.

6.2 U kunt zich aanmelden voor een account bij onze website door het registratieformulier voor accounts op onze website in te vullen en in te dienen en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website naar u zal verzenden.

6.3 U moet niet toestaan ​​dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

6.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u kennis neemt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.5 U mag de account van een andere persoon niet gebruiken om toegang tot de website te krijgen, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Gebruikersaanmeldgegevens

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, zullen wij u hiervan voorzien OF u zal gevraagd worden om een ​​gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels uiteengezet in Paragraaf 19; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk inlichten als u kennis neemt van de openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet houden van uw wachtwoord vertrouwelijk, en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke fout.

8. Annulering en opschorting van account en / of vermelding

8.1 We kunnen:

(a) uw account opschorten;

(b) uw account annuleren; en / of

(c) bewerk uw accountgegevens,

op elk gewenst moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg, op voorwaarde dat als we diensten annuleren waarvoor u hebt betaald en u deze algemene voorwaarden niet hebt overtreden, wij u een evenredig bedrag van uw betaling terugbetalen, een bedrag dat door ons berekend op basis van een redelijke methode.

8.2 U kunt uw account of vermelding op onze website annuleren of opschorten door ons op de hoogte te stellen via het contactformulier. U hebt geen recht op enige terugbetaling als u uw account annuleert of opschort in overeenstemming met deze sectie 8.2.

9. Recensies

9.1 Wij publiceren beoordelingen van producten en diensten op onze website.

9.2 Beoordelaars zijn mogelijk onafhankelijk van ons; Dienovereenkomstig geven beoordelingen die op onze website worden gepubliceerd niet noodzakelijk onze mening en meningen weer.

9.3 U erkent dat beoordelingen die op onze website worden gepubliceerd mogelijk verouderd, bevooroordeeld, gedeeltelijk, misleidend en / of onjuist zijn.

9.4 U dient niet te vertrouwen op beoordelingen die op onze website zijn gepubliceerd om beslissingen te nemen of handelwijzen te bepalen, en u moet uw eigen onderzoek verrichten voordat u een beslissing neemt of een actie onderneemt.

9.5 Onderhevig aan Sectie 22.1, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit enig vertrouwen dat u stelt op een beoordeling die op de website wordt gepubliceerd.

9.6 U gaat akkoord met de publicatie van beoordelingen met betrekking tot u en uw bedrijf, door anderen, op onze website; u erkent dat dergelijke beoordelingen kritisch of lasterlijk kunnen zijn of anderszins onwettig; en, onder voorbehoud van paragraaf 22.1, gaat u ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk zult houden met betrekking tot dergelijke beoordelingen, ongeacht of we ons bewust zijn van dergelijke beoordelingen of deze hadden moeten kennen.

10. Deskundige beoordelingen

10.1 Wij publiceren beoordelingen door experts op onze website.

10.2 Als u expertbeoordelingen op onze website plaatst, zijn de levering door u en het gebruik door ons van die beoordelingen onderworpen aan afzonderlijke bepalingen en voorwaarden.

11. Gebruikersrecensies

11.1 We publiceren beoordelingen door gebruikers op onze website.

11.2 Als u zich hebt geregistreerd op onze website, kunt u beoordelingen indienen voor publicatie op de website, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

11.3 Uw beoordelingen moeten eerlijke, redelijke en bonafide beoordelingen zijn van bedrijven en hun producten en diensten.

11.4 U mag alleen een beoordeling plaatsen als u producten en diensten van het vermelde bedrijf die u beoordeelt, rechtstreeks hebt gebruikt of gekocht.

11.5 U mag geen beoordeling plaatsen als:

(a) u hebt een financieel belang bij het onderwerp van de beoordeling;

(b) u bent een eigenaar, partner, lid, werknemer, zakenpartner of gelieerd persoon van een persoon die een financieel belang heeft bij het onderwerp van de beoordeling; en / of

(c) u bent op een andere manier verbonden met, of gerelateerd aan, een persoon die een financieel belang heeft bij het onderwerp van de beoordeling.

11.6 Om twijfel te voorkomen, uw beoordelingen vormen "uw inhoud" voor de doeleinden van Artikel 18 en Artikel 19.

11.7 U erkent dat wij, in combinatie met uw beoordelingen, de naam die u ons verstrekt OF uw gebruikers-ID mogen publiceren en anderszins gebruiken, maar we zijn niet verplicht dit te doen.

11.8 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw besprekingen tot het maximum dat is toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving en garandeert dat alle andere morele rechten in uw beoordelingen zijn vrijgesteld voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving.

11.9 U erkent dat de gebruikersbeoordelingen die op onze website zijn gepubliceerd, door gebruikers zijn ingediend en dat we dergelijke beoordelingen gewoonlijk niet beoordelen, goedkeuren of bewerken; dienovereenkomstig garanderen wij niet de volledigheid of nauwkeurigheid van de gebruikersbeoordelingen.

11.10 U erkent dat wij de door u ingezonden beoordelingen bezitten en dat wij uw beoordelingen naar eigen goeddunken kunnen publiceren, verkopen, in licentie geven of anderszins delen met derden.

12. Directory

12.1 We verwelkomen inzendingen in de directory die op onze website is gepubliceerd.

12.2 Elke inzending aan onze gids moet een vermelding zijn met betrekking tot een geregistreerd bedrijf of een enkele handelaar.

12.3 Om twijfel te voorkomen, zijn uw directoryverzendingen "uw inhoud" voor de doeleinden van Sectie 18 en Sectie 19 en moeten zij voldoen aan de regels voor aanvaardbaar gebruik die zijn uiteengezet in Sectie 4.

12.4 U moet uw directory-inzendingen up-to-date houden met behulp van onze website-interface.

13. Gratis telefoonboekvermeldingen

13.1  You are not offering any free directory listings packages at this moment.

14. Betaalde directorylijsten

14.1 U kunt een betaalde vermelding in onze directory plaatsen door gebruik te maken van onze Voeg een lijst toe.

14.2 U krijgt de gelegenheid om invoerfouten te identificeren en corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

14.3 Betaalde inzendingen omvatten de volgende voordelen: een vermelding op de TopGoogle.com-website, toegang tot de hulpmiddelen en bronnen die beschikbaar zijn binnen het gekozen pakket.

14.4 Als we een betaalde directory-inzending aanvaarden, blijft deze gepubliceerd op onze website volgens uw pakketkeuze, onder voorbehoud van beëindiging of verwijdering in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

14.5 We kunnen een betaalde directoryvermelding op elk moment verwijderen, op voorwaarde dat als we een betaalde aanbieding verwijderen in overeenstemming met Paragraaf 14.5 vóór het einde van de periode waarvoor listingkosten zijn betaald, we u een nominatief gedeelte van die listingvergoedingen die de nog niet verstreken listingperiode weerspiegelen, welk bedrag door ons wordt berekend met behulp van een redelijke methodologie.

14.6 U kunt uw vermelding op onze website annuleren of opschorten door gebruik te maken van uw dashboardpagina voor aanbiedingen. U heeft geen recht op enige terugbetaling als u uw vermelding annuleert of opschort.

15. Verboden directory-inzendingen

15.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om directoryverwijzingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of die niet voldoen aan de aanvullende richtlijnen voor inzendingen op onze website te weigeren of te verwijderen.

15.2 Als we een directoryvermelding weigeren of verwijderen in overeenstemming met sectie 15, zullen we geen toepasselijke kosten terugbetalen.

16. Advertenties

16.1 Op dit moment bieden we geen advertentiepakketten aan.

17. Tarieven

17.1 De vergoedingen met betrekking tot onze websitediensten zijn zoals van tijd tot tijd op de website vermeld.

17.2 Alle bedragen vermeld in deze algemene voorwaarden of op onze website zijn inclusief BTW.

17.3 U dient de vergoedingen met betrekking tot onze websitediensten vooraf aan ons te betalen, in vrijgegeven fondsen, in overeenstemming met de instructies op onze website.

17.4 We kunnen van tijd tot tijd de kosten variëren door nieuwe tarieven op onze website te plaatsen, maar dit heeft geen invloed op de kosten voor eerder betaalde diensten.

17.5 Als u een betaling aan ons betwist, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen en alle details over uw claim verstrekken.

17.6 Als u een ongegronde creditcard, betaalkaart of andere afschrijving maakt, bent u binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek aansprakelijk:

(a) een bedrag gelijk aan het bedrag van de afboeking;

(b) alle door ons gemaakte kosten van derden in verband met de terugboeking (inclusief kosten die zijn gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever);

(c) administratiekosten van EUR 25,00 inclusief btw; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven gemaakt om de bedragen terug te vorderen bedoeld in deze afdeling 17.6 (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten),

en om twijfel te voorkomen, als u de bron van een boeking op uw kaartafschrift of een ander financieel overzicht niet herkent of niet onthoudt en een terugboeking als gevolg daarvan doet, vormt dit een ongerechtvaardigde aanklacht voor het doeleinden van deze sectie 17.6.

17.7 Als u ons een bedrag verschuldigd bent onder of in verband met deze algemene voorwaarden, kunnen wij de dienstverlening aan u opschorten of intrekken.

17.8 Wij kunnen op elk moment een bedrag verrekenen dat u ons verschuldigd bent tegen elk bedrag dat we aan u verschuldigd zijn, door u schriftelijk op de hoogte te stellen van de compensatie.

18. Uw inhoud: licentie

18.1 In deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" [alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons verstrekt of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website].

18.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in bestaande of toekomstige media of om uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren en met betrekking tot deze website en eventuele opvolgerswebsites en om deze te reproduceren, op te slaan en met uw specifieke toestemming uw inhoud op en met betrekking tot deze website te publiceren.

18.3 U verleent ons het recht om een ​​sublicentie te verlenen voor de rechten waarvoor een vergunning is verleend krachtens paragraaf 18.2.

18.4 U verleent ons het recht om een ​​rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op de rechten waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 18.2.

18.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat van alle andere morele rechten in uw inhoud is afgezien tot het maximum dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

18.6 U mag uw inhoud bewerken voor zover toegestaan ​​met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar is op onze website.

18.7  Without prejudice to our other rights under these terms and conditions, if you breach any provision of these terms and conditions in any way, or if we reasonably suspect that you have breached these terms and conditions in any way, we may delete, un-publish or edit any or all of your content.

19. Uw inhoud: regels

19.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud voldoet aan deze algemene voorwaarden.

19.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op iemands wettelijke rechten en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen een persoon (in elk geval in enig rechtsgebied en onder toepasselijke wetgeving).

19.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, mag niet:

(a) lasterlijk of opzettelijk onwaar zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, databankenrecht, merkrecht, modelrecht, recht op overdracht of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht uit hoofde van wetgeving inzake gegevensbescherming;
(e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) een aansporing tot het plegen van een misdaad vormen [, instructies voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten];

(g) minachting hebben voor een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met raciale of religieuze wetgeving inzake haat of discriminatie;

(i) godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in strijd zijn met enige contractuele verplichting verschuldigd aan een persoon;

(l) geweld op een expliciete, grafische of kosteloze manier weergeven;

(m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

(n) niet waar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) bestaan ​​uit of bevatten instructies, advies of andere informatie waarop kan worden gereageerd en die, als er gevolg aan wordt gegeven, kan leiden tot ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade;

(p) vormen spam;

(q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend; of

(r) irritatie, ongemak of onnodige angst voor een persoon veroorzaken.

19.4 Uw inhoud moet geschikt, burgerlijk en smaakvol zijn en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op internet.

19.5 U mag onze website niet gebruiken om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit of materiaal bevat dat, als het op onze website werd gepubliceerd, in strijd zou zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

19.6 U mag op geen enkele materiaal dat onderwerp is of dreigt te worden onderwerpen aan een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of soortgelijke klacht.

20. Misbruik melden

20.1 Laat het ons weten als u op de hoogte bent van onwettig materiaal of enige activiteit op onze website of enig materiaal of activiteit die in strijd is met deze algemene voorwaarden.

20.2 U kunt ons via e-mail over dergelijke materialen of activiteiten op de hoogte stellen of onze meldingsfunctie voor misbruik gebruiken.

21. Beperkte garanties

21.1 We kunnen niet garanderen of vertegenwoordigen:

(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven.

21.2 Wij behouden ons het recht voor om een ​​of alle van onze internetservices stop te zetten of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en sparen voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

21.3 Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijk recht en onder voorbehoud van artikel 22.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

22. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

22.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) het beperken of uitsluiten van enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) aansprakelijkheid te beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of

(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

22.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie 22 en elders in deze algemene voorwaarden:

(a) vallen onder sectie 22.1; en

(b) alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende aansprakelijkheden regelen of betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, waaronder aansprakelijkheid voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

22.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

22.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

22.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, waaronder (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zakelijke contracten, commerciële kansen of goodwill.

22.6 We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

22.7 We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

22.8 U accepteert dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dit belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk niet de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsentiteit beperken of uitsluiten zelf voor de handelingen en het nalaten van onze ambtenaren en werknemers).

22.9 Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een contract om u diensten te verlenen onder deze algemene voorwaarden, mag niet groter zijn dan:

(a) 100 EUR en

(b) het totale bedrag dat volgens de overeenkomst aan ons is betaald en betaalbaar is.

23. Vrijwaring

23.1 U vrijwaart ons hierbij en verbindt ons ertoe ons schadeloos te houden voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten en eventuele bedragen die door ons zijn betaald aan een derde partij voor de afhandeling van een claim of geschil) opgelopen of geleden door ons en direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik van onze website of enige schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

24. Overtredingen van deze algemene voorwaarden

24.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen we, als u op enige wijze inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u op enige wijze deze algemene voorwaarden hebt overtreden,

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) tijdelijk uw toegang tot onze website opschorten;

(c) u permanent verbiedt toegang te krijgen tot onze website;

(d) computers die gebruikmaken van uw IP-adres blokkeren voor toegang tot onze website;

(e) contact opnemen met een of alle internetproviders en verzoeken dat zij uw toegang tot onze website blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins; en / of

(g) uw account opschorten of verwijderen op onze website.

24.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden, mag u geen actie ondernemen om dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief zonder beperking, het maken en / of gebruiken van een ander account.

25. Websites van derden

25.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites in eigendom van en beheerd door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

25.2 We hebben geen controle over websites van derden en de inhoud ervan, en behouden ons onder paragraaf 22.1 wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen.

26. Merken

26.1 De namen TOPGOOGLE en TopGoogle.com, onze logo's en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die bij ons behoren; wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken en dergelijk gebruik kan een inbreuk op onze rechten vormen.

26.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van derden op onze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven en zijn wij niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

27. Wedstrijden

27.1 Van tijd tot tijd mogen we wedstrijden, gratis prijstrekkingen en / of andere promoties uitvoeren op onze website.

27.2 Wedstrijden zullen onderworpen zijn aan afzonderlijke bepalingen en voorwaarden (die wij indien beschikbaar aan u beschikbaar zullen stellen).

28. Variatie

28.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

28.2 De herziene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene bepalingen en voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht waarvan u anders op de hoogte zou moeten worden gesteld of dat zou moeten worden goedgekeurd. van deze algemene voorwaarden.

28.3 Als u uw uitdrukkelijke instemming met deze algemene voorwaarden hebt gegeven, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze algemene voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke toestemming niet geeft aan de herziene voorwaarden en bepalingen binnen de termijn die we kunnen specificeren, zullen we uw account op de website deactiveren of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

29. Overdracht

29.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen overdragen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

29.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden overdragen, overdragen, in onderaanneming geven of anderszins afhandelen.

30. scheidbaarheid

30.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

30.2 Indien enige onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

31. Rechten van derden

31.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en uw voordeel en is niet bedoeld om te profiteren of te worden afgedwongen door een derde partij.

31.2 De uitoefening van de rechten van de partijen krachtens een contract onder deze algemene voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

32. Volledige overeenkomst

32.1 Behoudens paragraaf 22.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

33. Recht en jurisdictie

33.1 Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

33.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

34. Wettelijke en regelgevende toelichtingen

34.1 We zullen geen exemplaar van deze algemene voorwaarden specifiek voor elke gebruiker of klant opslaan en, als we deze voorwaarden en bepalingen bijwerken, is de versie waarmee je oorspronkelijk akkoord bent gegaan niet langer beschikbaar op onze website. We raden u aan om een ​​kopie van deze voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

34.2 Deze algemene voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels.

35. Onze gegevens

35.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GiorgosNet

35.2 U kunt contact met ons opnemen:

(a) via het contactformulier van onze website; of

(b) per e-mail, met gebruikmaking van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

algemene voorwaarden