Τι
 • Τέχνες & Ψυχαγωγία
 • Αυτοκίνητο
 • Ομορφιά & Spa
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία & Ιατρική
 • Ξενοδοχεία
 • Βιομηχανίες
 • Νυχτερινή ζωή
 • Ακίνητα
 • Εστιατόρια
 • Υπηρεσίες
 • Αγορές
 • ΤΑΞΙΔΙΑ
όπου

Οροι Και Προυποθεσεις

όροι και Προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθυνών: Αυτός ο ιστότοπος και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συσχετίζονται, συσχετίζονται, υποστηρίζονται ή υποστηρίζονται από την Google, ούτε έχουν ελεγχθεί ούτε πιστοποιηθεί από την Google.

1. Εισαγωγή

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς.

1.2 Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. αναλόγως, εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

1.3 Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας, θα σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

1.4 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εγγυάστε και δηλώνετε σε εμάς ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών.

1.5 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου και cookie.

2. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

2.1 Πνευματικά δικαιώματα (c) 2020 TOPGOOGLE.com

2.2 Με την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων:

(α) εμείς, μαζί με τους δικαιοπαρόχους μας, κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας · και

(β) διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας.

3. Άδεια χρήσης ιστοτόπου

3.1 Μπορείτε:

(α) προβολή σελίδων από τον ιστότοπό μας σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού ·

(β) λήψη σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωρινή αποθήκευση σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού ·

(γ) εκτύπωση σελίδων από τον ιστότοπό μας.

(δ) ροή αρχείων ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας. και

(ε) χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού,

με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

3.2 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Ενότητα 3.1 ή από τις άλλες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να κάνετε λήψη υλικού από τον ιστότοπό μας ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας.

3.3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για προσωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς.

3.4 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.

3.5 Εκτός εάν έχετε ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα στο υλικό, δεν πρέπει:

(α) αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο) ·

(β) πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια υλικού από τον ιστότοπό μας.

(γ) δείχνουν οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας δημόσια.

(δ) αξιοποίηση υλικού από τον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς. ή

(ε) αναδιανομή υλικού από τον ιστότοπό μας.

3.6 Παρά την Ενότητα 3.5, μπορείτε να αναδιανείμετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε οποιοδήποτε άτομο.

3.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές του ιστότοπού μας, ή ακόμη και σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας, κατά την κρίση μας. δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

4. Αποδεκτή χρήση

4.1 Δεν πρέπει:

(α) να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει, ζημιά στον ιστότοπο ή βλάβη της απόδοσης, της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας του ιστότοπου ·

(β) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα ·

(γ) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιός υπολογιστών, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ή άλλα κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή

(δ) διεξάγει οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απόσυρση, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και συλλογή δεδομένων) στον ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

(ε) πρόσβαση ή αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα [, εκτός από το σκοπό της ευρετηρίασης μηχανών αναζήτησης ·

(στ) παραβιάζουν τις οδηγίες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt για τον ιστότοπό μας. ή

(ζ) χρήση δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάρκετινγκ SMS, τηλεμάρκετινγκ και απευθείας αποστολή).

4.2 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες, πλήρεις και μη παραπλανητικές.

5. Χρησιμοποιήστε για λογαριασμό του οργανισμού

5.1 Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή συμφωνείτε ρητά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή άλλου οργανωτικού έργου, τότε δεσμεύοντας και τα δύο:

(α) τον εαυτό σας · και

(β) το πρόσωπο, την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που διαχειρίζεται αυτό το επιχειρηματικό ή οργανωτικό σχέδιο,

στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναφορές σε «εσάς» σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις αφορούν τόσο τον μεμονωμένο χρήστη όσο και το σχετικό πρόσωπο, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο.

6. Εγγραφή και λογαριασμοί

6.1 Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για λογαριασμό στον ιστότοπό μας σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 6, πρέπει να τηρείτε τους όρους που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

6.2 Μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό στον ιστότοπό μας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής λογαριασμού στον ιστότοπό μας και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης στο email που θα σας στείλει ο ιστότοπος.

6.3 Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο άτομο να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας για πρόσβαση στον ιστότοπο.

6.4 Πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

6.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λογαριασμό άλλου ατόμου για πρόσβαση στον ιστότοπο, εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια αυτού του ατόμου να το πράξει.

7. Στοιχεία σύνδεσης χρήστη

7.1 Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό στον ιστότοπό μας, θα σας παρέχουμε Ή θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

7.2 Το αναγνωριστικό χρήστη σας δεν πρέπει να παραπλανηθεί και πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στην Ενότητα 19. δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας ή το αναγνωριστικό χρήστη για ή σε σχέση με την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου.

7.3 Πρέπει να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό.

7.4 Πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς αμέσως εάν συνειδητοποιήσετε τυχόν αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής σας.

7.5 Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον ιστότοπό μας που προκύπτει από τυχόν αποτυχία τήρησης του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής σας και ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από μια τέτοια αποτυχία.

8. Ακύρωση και αναστολή λογαριασμού ή / και καταχώρισης

8.1 Μπορούμε:

(α) αναστολή του λογαριασμού σας ·

(β) ακυρώστε τον λογαριασμό σας. και / ή

(γ) επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας,

ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι εάν ακυρώσουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχετε πληρώσει και δεν έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα σας επιστρέψουμε αναλογικά το ποσό της πληρωμής σας, ποσό που θα υπολογίζεται από εμάς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λογική μεθοδολογία.

8.2 Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αναστείλετε τον λογαριασμό ή την καταχώρισή σας στον ιστότοπό μας, ειδοποιώντας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εάν ακυρώσετε ή αναστείλετε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 8.2.

9. Κριτικές

9.1 Δημοσιεύουμε κριτικές για προϊόντα και υπηρεσίες στον ιστότοπό μας.

9.2 Οι κριτικοί είναι ή ενδέχεται να είναι ανεξάρτητοι από εμάς. Κατά συνέπεια, οι κριτικές που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις μας.

9.3 Αναγνωρίζετε ότι οι κριτικές που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες, μεροληπτικές, μερικές, παραπλανητικές και / ή ανακριβείς.

9.4 Δεν πρέπει να βασίζεστε σε σχόλια που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας για να λαμβάνετε αποφάσεις ή να καθορίζετε πορεία δράσης και θα πρέπει να διεξάγετε τη δική σας έρευνα πριν λάβετε μια απόφαση ή ξεκινήσετε μια πορεία δράσης.

9.5 Με την επιφύλαξη της Ενότητας 22.1, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που μπορείτε να κάνετε σε οποιαδήποτε κριτική δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

9.6 Συμφωνείτε με τη δημοσίευση κριτικών σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας, από άλλους, στον ιστότοπό μας. αναγνωρίζετε ότι τέτοιες κριτικές μπορεί να είναι κρίσιμες ή δυσφημιστικές ή με άλλο τρόπο παράνομες · και, με την επιφύλαξη της Ενότητας 22.1, συμφωνείτε ότι δεν θα μας θεωρείτε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε τέτοιες κριτικές, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουμε ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε τέτοιες κριτικές.

10. Κριτικές εμπειρογνωμόνων

10.1 Δημοσιεύουμε κριτικές από ειδικούς στον ιστότοπό μας.

10.2 Εάν παρέχετε ειδικές κριτικές στον ιστότοπό μας, η παροχή από εσάς και η χρήση αυτών των κριτικών από εμάς υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.

11. Σχόλια χρηστών

11.1 Δημοσιεύουμε κριτικές από χρήστες στον ιστότοπό μας.

11.2 Εάν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπό μας, μπορείτε να υποβάλετε κριτικές για δημοσίευση στον ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

11.3 Οι κριτικές σας πρέπει να είναι ειλικρινείς, λογικές και καλόπιστες κριτικές για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

11.4 Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια κριτική μόνο εάν έχετε χρησιμοποιήσει ή αγοράσει απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες από την εισηγμένη επιχείρηση που ελέγχετε.

11.5 Δεν πρέπει να δημοσιεύσετε κριτική εάν:

(α) έχετε οικονομικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της αξιολόγησης ·

(β) είστε ιδιοκτήτης, συνεργάτης, μέλος, υπάλληλος, συνεργάτης ή συνεργάτης οποιουδήποτε ατόμου που έχει οικονομικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της επανεξέτασης · και / ή

(γ) διαφορετικά είστε συνδεδεμένοι με ή σχετίζονται με οποιοδήποτε άτομο που έχει οικονομικό συμφέρον στο αντικείμενο της αξιολόγησης.

11.6 Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι κριτικές σας αποτελούν «το περιεχόμενό σας» για τους σκοπούς της Ενότητας 18 και της Ενότητας 19.

11.7 Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο, σε συνδυασμό με τις κριτικές σας, το όνομα που μας παρέχετε Ή το αναγνωριστικό χρήστη σας, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε.

11.8 Διαγράφετε όλα τα ηθικά σας δικαιώματα στις κριτικές σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εγγυάστε ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα στις κριτικές σας έχουν παραιτηθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11.9 Αναγνωρίζετε ότι οι κριτικές χρηστών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας υποβάλλονται από χρήστες και ότι συνήθως δεν εξετάζουμε, εγκρίνουμε ή επεξεργαζόμαστε τέτοιες κριτικές. συνεπώς, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια των αξιολογήσεων των χρηστών.

11.10 Αναγνωρίζετε ότι θα διαθέτουμε τυχόν κριτικές που υποβάλλετε και ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε, να πουλήσουμε, να εγκρίνουμε ή να μοιραστούμε με άλλο τρόπο τις κριτικές σας με τρίτους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

12. Κατάλογος

12.1 Χαιρετίζουμε τις υποβολές στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

12.2 Κάθε υποβολή στον κατάλογό μας πρέπει να είναι μια λίστα για μια εγγεγραμμένη επιχείρηση ή μοναδικό έμπορο.

12.3 Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι υποβολές καταλόγου αποτελούν «το περιεχόμενό σας» για τους σκοπούς της Ενότητας 18 και της Ενότητας 19 και πρέπει να συμμορφώνονται με τους αποδεκτούς κανόνες χρήσης που ορίζονται στην Ενότητα 4.

12.4 Πρέπει να ενημερώνετε τις υποβολές του καταλόγου σας χρησιμοποιώντας τη διεπαφή του ιστότοπού μας.

13. Δωρεάν καταχωρίσεις καταλόγων

13.1 Αυτήν τη στιγμή δεν προσφέρετε δωρεάν πακέτα καταχωρίσεων καταλόγων.

14. Καταχωρήσεις καταλόγων επί πληρωμή

14.1 Μπορείτε να υποβάλετε πληρωμένη καταχώριση στον κατάλογό μας χρησιμοποιώντας το Προσθήκη φόρμας καταχώρισης.

14.2 Θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα λάθη εισαγωγής πριν κάνετε την παραγγελία σας.

14.3 Οι πληρωμένες υποβολές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη: μια λίστα στον ιστότοπο TopGoogle.com, πρόσβαση στα εργαλεία και τους πόρους που διατίθενται στο επιλεγμένο πακέτο.

14.4 Εάν δεχτούμε μια υποβολή καταλόγου επί πληρωμή, θα παραμείνει δημοσιευμένη στον ιστότοπό μας σύμφωνα με τη δική σας επιλογή πακέτου, υπόκειται σε τερματισμό ή διαγραφή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

14.5 Ενδέχεται να διαγράψουμε μια καταχώριση καταλόγου επί πληρωμή ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι εάν διαγράψουμε μια καταβολή πληρωμένης καταχώρισης σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα 14.5 πριν από το τέλος της περιόδου για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη καταχώρισης, θα σας επιστρέψουμε ένα βαθμολογημένο τμήμα αυτών των τελών καταχώρησης που αντικατοπτρίζει την περίοδο λήξης που δεν έχει λήξει, το ποσό που υπολογίζεται από εμάς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λογική μεθοδολογία

14.6 Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αναστείλετε την καταχώρισή σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το δικό σας σελίδα πίνακα ελέγχου καταχωρίσεων. Δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εάν ακυρώσετε ή αναστείλετε την καταχώρισή σας.

15. Απαγορευμένες υποβολές καταλόγου

15.1 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε υποβολές καταλόγου που παραβιάζουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή που δεν πληρούν τις πρόσθετες οδηγίες για υποβολές που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

15.2 Εάν απορρίψουμε ή διαγράψουμε μια υποβολή καταλόγου σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα 15, δεν θα επιστρέψουμε τυχόν ισχύουσες χρεώσεις.

16. Διαφημίσεις

16.1 Δεν προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα αυτήν τη στιγμή.

17. Αμοιβές

17.1 Τα τέλη για τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα καθορίζονται κατά καιρούς στον ιστότοπο.

17.2 Όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή στον ιστότοπό μας αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ.

17.3 Πρέπει να μας πληρώσετε τα τέλη για τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας εκ των προτέρων, σε εκκαθαρισμένα χρήματα, σύμφωνα με οποιεσδήποτε οδηγίες στον ιστότοπό μας.

17.4 Ενδέχεται να διαφέρουν χρεώσεις από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας νέες χρεώσεις στον ιστότοπό μας, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα τέλη για υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρωθεί.

17.5 Εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε πληρωμή που πραγματοποιήθηκε σε εμάς, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως και να παράσχετε πλήρη στοιχεία της αξίωσής σας.

17.6 Εάν κάνετε αδικαιολόγητη πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλη επιστροφή χρημάτων, τότε θα είστε υπεύθυνοι να μας πληρώσετε, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής αίτησής μας:

α) ποσό ίσο με το ποσό της επιστροφής ·

(β) όλα τα έξοδα τρίτων που επιβαρύνουμε από εμάς σε σχέση με την επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που έγιναν από την τράπεζά μας ή τον επεξεργαστή πληρωμών ή τον εκδότη κάρτας)

(γ) διοικητικό τέλος 25.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ · και

(δ) όλες τις εύλογες δαπάνες, τις απώλειες και τα έξοδά μας που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανάκτηση των ποσών που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 17.6 (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό νομικών τελών και τελών είσπραξης χρεών),

και για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν δεν αναγνωρίσετε ή δεν θυμηθείτε την προέλευση μιας καταχώρισης στην κατάσταση της κάρτας σας ή σε άλλη οικονομική κατάσταση και ως εκ τούτου πραγματοποιήσετε επιστροφή χρημάτων, αυτό θα συνιστά αδικαιολόγητη επιστροφή χρημάτων για σκοπούς του παρόντος τμήματος 17.6.

17.7 Εάν μας οφείλετε οποιοδήποτε ποσό υπό ή σχετίζεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ανακαλέσουμε την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

17.8 Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να συμψηφίσουμε οποιοδήποτε ποσό οφείλετε σε εμάς έναντι οποιουδήποτε ποσού οφείλουμε σε εσάς, στέλνοντάς σας γραπτή ειδοποίηση για τον συμψηφισμό.

18. Το περιεχόμενό σας: άδεια

18.1 Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, «το περιεχόμενό σας» σημαίνει [όλα τα έργα και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κείμενο, γραφικά, εικόνες, υλικό ήχου, υλικό βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό, σενάρια, λογισμικό και αρχεία) που υποβάλλετε σε εμάς ή ο ιστότοπός μας για αποθήκευση ή δημοσίευση, επεξεργασία ή μετάδοση μέσω του ιστότοπού μας].

18.2 Μας εκχωρείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου σας σε οποιαδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικά μέσα ή για αναπαραγωγή, αποθήκευση και δημοσίευση του περιεχομένου σας στο και σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και οποιονδήποτε διάδοχο ιστότοπο και για την αναπαραγωγή, αποθήκευση και, με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας σε και σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

18.3 Εκχωρείτε σε εμάς το δικαίωμα υπο-αδειοδότησης των δικαιωμάτων που παραχωρούνται σύμφωνα με την Ενότητα 18.2.

18.4 Μας εκχωρείτε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται σύμφωνα με την Ενότητα 18.2.

18.5 Με την παρούσα παραιτείτε όλα τα ηθικά σας δικαιώματα στο περιεχόμενό σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. και εγγυάστε και δηλώνετε ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα στο περιεχόμενό σας έχουν παραιτηθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

18.6 Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας στο βαθμό που επιτρέπεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας.

18.7 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν υποψιαζόμαστε εύλογα ότι έχετε παραβεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να διαγράψουμε, δημοσιεύστε ή επεξεργαστείτε οποιοδήποτε ή όλο το περιεχόμενό σας.

19. Το περιεχόμενό σας: κανόνες

19.1 Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

19.2 Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου και δεν πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε νομική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

19.3 Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει:

(α) να είναι δυσφήμιση ή κακόβουλα ·

β) να είναι άσεμνο ή άσεμνο ·

(γ) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα εμπορικού σήματος, δικαίωμα σχεδιασμού, δικαίωμα μεταβίβασης ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ·

(δ) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα εμπιστοσύνης, δικαίωμα απορρήτου ή δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ·
(ε) συνιστά αμέλεια συμβουλών ή περιέχει οποιαδήποτε δήλωση αμέλειας ·

(στ) αποτελούν υποκίνηση για διάπραξη εγκλήματος [, οδηγίες για τη διάπραξη εγκλήματος ή για την προώθηση εγκληματικής δραστηριότητας] ·

(ζ) να περιφρονεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ·

(η) παραβιάζει το φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος ή τη νομοθεσία περί διακρίσεων ·

(i) να είναι βλασφημία ·

(ι) παραβιάζει την επίσημη νομοθεσία περί μυστικών ·

(ια) παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση που οφείλεται σε οποιοδήποτε άτομο ·

(ιβ) απεικονίζει τη βία με ρητό, γραφικό ή αδικαιολόγητο τρόπο ·

(μ) να είναι πορνογραφικό, άσεμνο, προκλητικό ή σεξουαλικό,

(ιδ) να είναι αναληθείς, ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικοί ·

(ιε) συνίστανται ή περιέχουν οποιεσδήποτε οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή και θα μπορούσαν, εάν ενεργήθηκαν, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο, ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά ·

(ιστ) αποτελούν spam ·

(ιζ) να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, δόλιο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αντικοινωνικό, απειλητικό, μίσος, διακρίσεις ή φλεγμονώδη · ή

(ιη) προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος σε οποιοδήποτε άτομο.

19.4 Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι κατάλληλο, πολιτικό και καλαίσθητο και να συμφωνεί με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα δεοντολογίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

19.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να συνδέεστε σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που αποτελείται ή περιέχει υλικό που, αν δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας, παραβιάζει τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

19.6 Δεν πρέπει να υποβάλετε στον ιστότοπό μας οποιοδήποτε υλικό που έχει ή έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε απειλής ή πραγματικής νομικής διαδικασίας ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

20. Αναφορά κατάχρησης

20.1 Εάν μάθετε για οποιοδήποτε παράνομο υλικό ή δραστηριότητα στον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα που παραβιάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενημερώστε μας.

20.2 Μπορείτε να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή δραστηριότητα μέσω email ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα αναφοράς καταχρήσεων.

21. Περιορισμένες εγγυήσεις

21.1 Δεν εγγυηθούμε ή εκπροσωπούμε:

(α) την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας ·

(β) ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι ενημερωμένο · ή

(γ) ότι ο ιστότοπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμος.

21.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπό μας, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση. και να αποθηκεύσετε στον βαθμό που ρητά ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε αποζημίωση ή άλλη πληρωμή κατά τη διακοπή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ιστότοπου ή εάν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπο.

21.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και υπόκειται στην Ενότητα 22.1, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, της ιστοσελίδας μας και της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

22. Περιορισμοί και αποκλεισμοί της ευθύνης

22.1 Τίποτα από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα:

α) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ·

(β) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·

(γ) να περιορίσει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας · ή

(δ) αποκλείουν τυχόν υποχρεώσεις που ενδέχεται να μην αποκλείονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

22.2 Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 22 και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

α) υπόκεινται στο τμήμα 22.1 · και

(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

22.3 Στο βαθμό που ο ιστότοπός μας και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπό μας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

22.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σας για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

22.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) απώλειας ή ζημίας στα κέρδη, τα έσοδα, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τις αναμενόμενες αποταμιεύσεις, τις επιχειρήσεις, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την καλή θέληση.

22.6 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς για τυχόν απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε δεδομένων, βάσης δεδομένων ή λογισμικού.

22.7 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

22.8 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών και των υπαλλήλων μας και, έχοντας υπόψη αυτό το συμφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε μια οντότητα περιορισμένης ευθύνης. συμφωνείτε ότι δεν θα ασκήσετε καμία αξίωση προσωπικά εναντίον των αξιωματικών ή των υπαλλήλων μας για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (αυτό, φυσικά, δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας).

22.9 Η συνολική μας ευθύνη απέναντι σε οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε εσάς υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από:

α) 100 ευρώ και

(β) το συνολικό ποσό που πληρώθηκε και πρέπει να καταβληθεί σε μας βάσει της σύμβασης.

23. Αποζημίωση

23.1 Με το παρόν αποζημιώστε μας και δεσμεύεστε να μας αποζημιώσετε, έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων και τυχόν ποσών που καταβάλλονται από εμάς σε τρίτο μέρος για την επίλυση αξίωσης ή διαφοράς) υπέστη ή υπέστη από εμάς και προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς ή από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

24. Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

24.1 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν υποψιαζόμαστε εύλογα ότι έχετε παραβεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε:

(α) να σας στείλει μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις ·

(β) να αναστείλει προσωρινά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ·

(γ) σας απαγορεύει οριστικά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ·

(δ) να αποκλείσετε την πρόσβαση των υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας στον ιστότοπό μας.

(ε) επικοινωνήστε με οποιονδήποτε ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και ζητήστε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.

(στ) να κινήσει νομική αγωγή εναντίον σας, είτε για παραβίαση της σύμβασης είτε με άλλο τρόπο · και / ή

(ζ) αναστολή ή διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας.

24.2 Όταν αναστέλλουμε ή απαγορεύουμε ή αποκλείουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή σε μέρος της ιστοσελίδας μας, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια για να παρακάμψετε την αναστολή ή την απαγόρευση ή τον αποκλεισμό (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, δημιουργίας ή / και χρήσης διαφορετικού λογαριασμού.

25. Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

25.1 Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι δεν αποτελούν συστάσεις.

25.2 Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε ιστότοπους τρίτων μερών και στα περιεχόμενά τους, και με την επιφύλαξη της Ενότητας 22.1 δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

26. Σήματα

26.1 Τα ονόματα TOPGOOGLE και TopGoogle.com, τα λογότυπά μας και τα άλλα καταχωρημένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εμάς. δεν δίνουμε καμία άδεια για τη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και τέτοια χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

26.2 Τα σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων που έχουν καταχωριστεί και δεν είναι καταχωρημένα στον ιστότοπό μας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν υποστηρίζουμε και δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν από τους κατόχους τέτοιων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε άδεια για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

27. Διαγωνισμοί

27.1 Κατά καιρούς μπορούμε να διοργανώνουμε διαγωνισμούς, δωρεάν κληρώσεις βραβείων ή / και άλλες προσφορές στον ιστότοπό μας.

27.2 Οι διαγωνισμοί θα υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις (τους οποίους θα διαθέσουμε στη διάθεσή σας, ανάλογα με την περίπτωση).

28. Παραλλαγή

28.1 Μπορούμε να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά καιρούς.

28.2 Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο και παραιτείτε από αυτό το δικαίωμα που διαφορετικά θα πρέπει να ειδοποιηθείτε ή να συναινέσετε σε αναθεωρήσεις. αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

28.3 Εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. και εάν δεν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις εντός της χρονικής περιόδου που μπορούμε να καθορίσουμε, θα απενεργοποιήσουμε ή θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο και πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

29. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29.1 Συμφωνείτε με το παρόν ότι ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβία ή να ασχοληθούμε με άλλον τρόπο με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

29.2 Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να υποβάλετε υπεργολαβία ή να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

30. Διαχωρισμός

30.1 Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

30.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και ανεφάρμοστη διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος του είχε διαγραφεί, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

31. Δικαιώματα τρίτων

31.1 Ένα συμβόλαιο υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας και δεν προορίζεται να ωφελήσει ή να εκτελεστεί από οποιονδήποτε τρίτο.

31.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των μερών βάσει σύμβασης βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου.

32. Πλήρης συμφωνία

32.1 Με την επιφύλαξη της Ενότητας 22.1, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική απορρήτου και cookie, θα αποτελέσουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς και θα αντικαταστήσουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας μας.

33. Νόμος και δικαιοδοσία

33.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας.

33.2 Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων.

34. Νομοθετικές και κανονιστικές αποκαλύψεις

34.1 Δεν θα υποβάλουμε αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων ειδικά σε σχέση με κάθε χρήστη ή πελάτη και, εάν ενημερώσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η έκδοση στην οποία αρχικά συμφωνήσατε δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να σκεφτείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

34.2 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

35. Τα στοιχεία μας

35.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την GiorgosNet

35.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπού μας · ή

(β) μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

όροι και Προϋποθέσεις