Τι
 • Τέχνες & Διασκέδαση
 • Αυτοκίνητa
 • Beauty & Spa
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία & Ιατρική
 • Ξενοδοχεία
 • Βιομηχανiα
 • Νυχτερινή ζωή
 • Ακίνητα
 • Εστιατόρια
 • Υπηρεσίες
 • Ψώνια
 • Ταξίδι
Που

όροι και Προϋποθέσεις

όροι και Προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθυνών: Αυτός ο ιστότοπος και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχουν συσχετιστεί, συνδεθεί, εγκριθεί ή υποστηριχτεί από την Google ούτε έχουν ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί από την Google.

 

1. Εισαγωγή

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας.

1.2 Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

1.3 Αν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, θα σας ζητήσουμε ρητά να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

1.4 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εγγυάστε και μας εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών.

1.5 Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies μας σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου και των cookies.

2. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

2.1    Copyright (c) 2020 TOPGOOGLE.com

2.2 Με την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων:

(α) μαζί με τους δικαιοπάροχους μας, διαθέτουμε και ελέγξουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας και το υλικό στον ιστότοπό μας. και

(β) διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας.

3. Άδεια χρήσης ιστοσελίδας

3.1 Μπορείτε να:

(α) προβάλλετε σελίδες από τον ιστότοπό μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

(β) λήψη σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωρινή αποθήκευση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

(γ) εκτυπώστε σελίδες από την ιστοσελίδα μας.

(δ) ροή αρχείων ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας. και

(ε) να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού,

με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

3.2 Εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπονται ρητά από την Ενότητα 3.1 ή τις λοιπές διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας.

3.3 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς.

3.4 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.

3.5 Εκτός αν κατέχετε ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα του υλικού, δεν πρέπει:

(α) να αναδημοσιεύσετε υλικό από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλον ιστότοπο).

(β) να πωλείτε, να ενοικιάζετε ή να παραχωρείτε δευτερεύουσες άδειες από τον ιστότοπό μας

(γ) να παρουσιάσετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας στο κοινό.

(δ) να εκμεταλλεύεται υλικό από τον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς. ή

(ε) να αναδιανείμετε υλικό από τον ιστότοπό μας.

3.6 Παρά την παράγραφο 3.5, μπορείτε να ανανεώσετε το ενημερωτικό δελτίο μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε οποιοδήποτε άτομο.

3.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές της ιστοσελίδας μας, ή μάλιστα σε ολόκληρη την ιστοσελίδα μας, κατά την κρίση μας. δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε τυχόν μέτρα περιορισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας.

4. Αποδεκτή χρήση

4.1 Δεν πρέπει:

(α) να χρησιμοποιήσουμε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει την απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου.

(β) να χρησιμοποιούμε τον ιστοχώρο μας με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

(γ) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται) με οποιοδήποτε spyware, ιό υπολογιστή, δούρειος ίππος, σκουλήκι, κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

(δ) να διεξάγει συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

(ε) να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσετε με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα [εκτός από τον σκοπό της ευρετηρίασης μηχανών αναζήτησης.

(στ) παραβιάζουν τις οδηγίες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt για τον ιστότοπό μας. ή

(ζ) χρήση δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS marketing, τηλε-εμπορία και άμεση αποστολή αλληλογραφίας).

4.2 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες, πλήρεις και μη παραπλανητικές.

5. Χρήση για λογαριασμό του οργανισμού

5.1 Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή συμφωνείτε ρητά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ενός επιχειρηματικού ή άλλου οργανωτικού έργου, δεσμεύετε με τον τρόπο αυτό:

(α) ο ίδιος? και

(β) το πρόσωπο, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που ασκεί το επιχειρηματικό ή οργανωτικό έργο,

στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναφορές σε "εσείς" στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αφορούν τόσο τον μεμονωμένο χρήστη όσο και το σχετικό πρόσωπο, εταιρεία ή νομική οντότητα.

6. Εγγραφή και λογαριασμοί

6.1 Για να είστε επιλέξιμοι για λογαριασμό στο δικτυακό μας τόπο σύμφωνα με την ενότητα 6, πρέπει να τηρείτε τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

6.2 Μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό στο δικτυακό μας τόπο συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής λογαριασμού στον ιστότοπό μας και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας στείλει ο ιστότοπος.

6.3 Δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας για πρόσβαση στον ιστότοπο.

6.4 Πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς αμέσως εάν λάβετε γνώση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

6.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό άλλου προσώπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, εκτός εάν έχετε ρητή άδεια αυτού του ατόμου να το κάνετε.

7. Στοιχεία σύνδεσης του χρήστη

7.1 Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό στο δικτυακό μας τόπο, θα σας παρέχουμε ΑΛΛΑ θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

7.2 Το αναγνωριστικό σας χρήστη δεν πρέπει να παραπλανά και να συμμορφώνεται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στην Ενότητα 19. δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας ή το αναγνωριστικό χρήστη για ή σε σχέση με την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου.

7.3 Πρέπει να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό.

7.4 Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς αμέσως εάν λάβετε γνώση οποιασδήποτε αποκάλυψης του κωδικού πρόσβασής σας.

7.5 Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον ιστότοπό μας που προκύπτει από τυχόν μη τήρηση του απορρήτου του κωδικού σας και μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από μια τέτοια αποτυχία.

8. Ακύρωση και αναστολή λογαριασμού ή / και καταχώρησης

8.1 Μπορούμε:

(α) να αναστείλετε τον λογαριασμό σας ·

(β) να ακυρώσετε το λογαριασμό σας. και / ή

(γ) να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας,

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση, υπό τον όρο ότι αν ακυρώσουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχετε πληρώσει και δεν έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα σας επιστρέψουμε ένα κατ 'αναλογία ποσό της πληρωμής σας, το ποσό αυτό υπολογίζεται από εμάς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λογική μεθοδολογία.

8.2 Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αναστείλετε τον λογαριασμό ή την καταχώρισή σας στον ιστότοπό μας, ενημερώνοντάς μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εάν ακυρώσετε ή αναστείλετε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με την ενότητα 8.2.

9. Κριτικές

9.1 Δημοσιεύουμε αναθεωρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

9.2 Οι αναθεωρητές είναι ή μπορούν να είναι ανεξάρτητοι από εμάς. Κατά συνέπεια, οι αναθεωρήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις μας.

9.3 Αναγνωρίζετε ότι οι κριτικές που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι παρωχημένες, μεροληπτικές, μερικές, παραπλανητικές ή / και ανακριβείς.

9.4 Δεν πρέπει να βασίζεστε σε κριτικές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας για να λαμβάνετε αποφάσεις ή να καθορίζετε τρόπους δράσης και θα πρέπει να διεξάγετε τις δικές σας έρευνες πριν αποφασίσετε ή ξεκινήσετε μια δράση.

9.5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.1, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τυχόν εμπιστοσύνη που μπορείτε να κάνετε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

9.6 Συμφωνείτε με τη δημοσίευση των αναθεωρήσεων που αφορούν εσάς και την επιχείρησή σας, από άλλους, στην ιστοσελίδα μας. αναγνωρίζετε ότι αυτές οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να είναι κρίσιμες ή δυσφημιστικές ή αλλιώς παράνομες. και, με την επιφύλαξη του άρθρου 22.1, συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρήσετε υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια επανεξέταση, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουμε ή όφειλε να γνωρίζουμε τέτοιες αναθεωρήσεις.

10. Επισκόπηση εμπειρογνωμόνων

10.1 Δημοσιεύουμε σχόλια από εμπειρογνώμονες στην ιστοσελίδα μας.

10.2 Εάν προσφέρουμε κριτικές από τον εμπειρογνώμονα στον ιστότοπό μας, η παροχή από εσάς και η χρήση από εμάς αυτών των αναθεωρήσεων θα υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.

11. Σχόλια χρηστών

11.1 Δημοσιεύουμε σχόλια από τους χρήστες στην ιστοσελίδα μας.

11.2 Εάν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπό μας, μπορείτε να υποβάλετε σχόλια για δημοσίευση στην ιστοσελίδα, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

11.3 Οι κριτικές σας πρέπει να είναι ειλικρινείς, εύλογες και έγκυρες κριτικές των επιχειρήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

11.4 Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια επισκόπηση μόνο εάν έχετε χρησιμοποιήσει άμεσα ή αγόρασε προϊόντα και υπηρεσίες από την εισηγμένη επιχείρηση που ελέγχετε.

11.5 Δεν πρέπει να δημοσιεύσετε κριτική εάν:

(α) έχετε οικονομικό συμφέρον για το αντικείμενο της επανεξέτασης.

(β) είστε ιδιοκτήτης, εταίρος, μέλος, υπάλληλος, συνεργάτης ή συνεργάτης οποιουδήποτε προσώπου που έχει οικονομικό συμφέρον στο αντικείμενο της επανεξέτασης · και / ή

(γ) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδέεστε ή συνδέεστε με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει οικονομικό συμφέρον στο αντικείμενο της επανεξέτασης.

11.6 Για να αποφύγετε αμφιβολίες, οι κριτικές σας αποτελούν "το περιεχόμενό σας" για τους σκοπούς της Ενότητας 18 και της Ενότητας 19.

11.7 Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο, μαζί με τις κριτικές σας, το όνομα που μας παρέχετε ή το αναγνωριστικό χρήστη σας, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε.

11.8 Με το παρόν παραιτείστε όλα τα ηθικά σας δικαιώματα στις αναθεωρήσεις σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εγγυάται ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα στις αναθεωρήσεις σας έχουν αποσυρθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11.9 Αναγνωρίζετε ότι οι αξιολογήσεις χρηστών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας υποβάλλονται από τους χρήστες και ότι συνήθως δεν εξετάζουμε, εγκρίνουμε ή επεξεργαζόμαστε τέτοιες κριτικές. κατά συνέπεια, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια των σχολίων χρηστών.

11.10 Αναγνωρίζετε ότι θα διαθέτουμε τις κριτικές που υποβάλλετε και ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε, να πωλήσουμε, να χορηγήσουμε άδεια ή να μοιραστούμε με άλλο τρόπο τις κριτικές σας με τρίτους κατά την κρίση μας.

12. Κατάλογος

12.1 Καλωσορίζουμε τις υποβολές στον κατάλογο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

12.2 Κάθε υποβολή στον κατάλογό μας πρέπει να είναι μια λίστα για μια εγγεγραμμένη επιχείρηση ή έναν μοναδικό έμπορο.

12.3 Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι υποβολές των καταλόγων σας αποτελούν "το περιεχόμενό σας" για τους σκοπούς των άρθρων 18 και 19 και πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες αποδεκτής χρήσης που ορίζονται στην Ενότητα 4.

12.4 Πρέπει να διατηρείτε ενημερωμένες τις υποβολές καταλόγων χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση του ιστοτόπου μας.

13. Δωρεάν λίστες καταλόγων

13.1  You are not offering any free directory listings packages at this moment.

14. Αμειβόμενος κατάλογος καταλόγων

14.1 Μπορείτε να υποβάλετε μια καταβληθείσα εγγραφή στον κατάλογό μας χρησιμοποιώντας το δικό μας Προσθέστε φόρμα καταχώρισης.

14.2 Θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε και να διορθώσετε σφάλματα εισόδου πριν κάνετε την παραγγελία σας.

14.3 Οι καταβληθείσες προσφορές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη: μια καταχώρηση στον ιστότοπο του TopGoogle.com, πρόσβαση στα εργαλεία και τους πόρους που διατίθενται στο επιλεγμένο πακέτο.

14.4 Εάν αποδεχθούμε μια καταβολή καταλόγου που καταβάλλεται, θα παραμείνει δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με την δική σας επιλογή συσκευασίας, με την επιφύλαξη καταγγελίας ή διαγραφής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

14.5 Μπορούμε να διαγράψουμε μια καταγεγραμμένη λίστα καταλόγων ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι αν διαγράψουμε μια πληρωμένη λίστα σύμφωνα με το παρόν Τμήμα 14.5 πριν από το τέλος της περιόδου για την οποία έχουν καταβληθεί τέλη καταχώρησης, μερίδια που αντιστοιχούν στην αχρησιμοποίητη περίοδο εισαγωγής, το οποίο υπολογίζεται από εμάς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εύλογη μεθοδολογία.

14.6 Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αναστείλετε την καταχώρισή σας στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το δικό σας σελίδα του πίνακα ελέγχου των καταχωρίσεων. Δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εάν ακυρώσετε ή αναστείλετε την καταχώρισή σας.

15. Απαγορεύεται η υποβολή καταλόγων

15.1 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε υποβολές καταλόγων που παραβιάζουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή που δεν πληρούν τις πρόσθετες οδηγίες για υποβολές που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

15.2 Εάν απορρίψουμε ή διαγράψουμε μια υποβολή καταλόγου σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 15, δεν θα επιστρέψουμε τυχόν χρεώσεις.

16. Διαφημίσεις

16.1 Αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα.

17. Τέλη

17.1 Οι αμοιβές όσον αφορά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα είναι οι ίδιες που παρατίθενται στον ιστότοπο από καιρό σε καιρό.

17.2 Όλα τα ποσά που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στον ιστότοπό μας αναφέρονται με ΦΠΑ.

17.3 Πρέπει να μας πληρώσετε τα τέλη σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας εκ των προτέρων, σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας.

17.4 Μπορούμε να μεταβάλλουμε τα τέλη από καιρό σε καιρό με την καταχώρηση νέων τελών στην ιστοσελίδα μας, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα τέλη για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη καταβληθεί.

17.5 Εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε πληρωμή που μας έχει γίνει, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως και να παράσχετε πλήρη στοιχεία σχετικά με την αξίωσή σας.

17.6 Αν κάνετε μια αδικαιολόγητη πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλη χρέωση, τότε θα είστε υπόχρεοι να μας πληρώσετε, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής αίτησής μας:

α) ποσό ίσο με το ποσό της επιβάρυνσης ·

(β) όλα τα έξοδα τρίτων που πραγματοποιήθηκαν από εμάς σε σχέση με την επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν από την τράπεζά μας ή από τον εκδότη της κάρτας ή τον εκδότη της κάρτας).

γ) τέλος διαχειριστή 25,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ · και

(δ) το σύνολο των εύλογων εξόδων, των ζημιών και των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την ανάκτηση των ποσών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα 17.6 (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαστικών τελών και των τελών είσπραξης)

και για την αποφυγή αμφιβολιών, αν δεν αναγνωρίσετε ή παραλείψετε να θυμηθείτε την πηγή μιας εγγραφής στην δήλωση καρτών σας ή σε άλλη οικονομική κατάσταση και να κάνετε μια επιστροφή χρημάτων ως αποτέλεσμα, αυτό θα αποτελέσει αδικαιολόγητη επιβάρυνση για την σκοπούς του παρόντος τμήματος 17.6.

17.7 Αν μας χρωστάτε οποιοδήποτε ποσό βάσει ή σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε την παροχή των υπηρεσιών σας σε εσάς.

17.8 Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να συμψηφίσουμε οποιοδήποτε ποσό οφείλετε σε εμάς έναντι οποιουδήποτε ποσού που οφείλουμε σε εσάς, στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση του συμψηφισμού.

18. Το περιεχόμενό σας: άδεια

18.1 Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, "το περιεχόμενό σας" σημαίνει [όλα τα έργα και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό κειμένου, γραφικών, εικόνων, ακουστικού υλικού, βίντεο, οπτικοακουστικού υλικού, σεναρίων, λογισμικού και αρχείων) την ιστοσελίδα μας για αποθήκευση ή δημοσίευση, επεξεργασία ή διαβίβαση μέσω της ιστοσελίδας μας].

18.2 Παρέχετε σε μας μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άνευ δικαιωμάτων royalty άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο ή για αναπαραγωγή, αποθήκευση και δημοσίευση του περιεχομένου σας και σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και κάθε διάδοχο δικτυακό τόπο και να αναπαράγετε, να αποθηκεύετε και, με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, να δημοσιεύετε το περιεχόμενό σας σε και σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

18.3 Απονείμετε σε εμάς το δικαίωμα να απαλλάξουμε τα δικαιώματα που παραχωρήσαμε σύμφωνα με το Άρθρο 18.2.

18.4 Παρέχετε σε εμάς το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή για παραβίαση δικαιωμάτων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το Άρθρο 18.2.

18.5 Με την παρούσα παραιτείστε από όλα τα ηθικά σας δικαιώματα στο περιεχόμενό σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. και δικαιολογείτε και εκπροσωπείτε ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα στο περιεχόμενό σας έχουν αποσυρθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

18.6 Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας στο βαθμό που επιτρέπεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα επεξεργασίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας.

18.7  Without prejudice to our other rights under these terms and conditions, if you breach any provision of these terms and conditions in any way, or if we reasonably suspect that you have breached these terms and conditions in any way, we may delete, un-publish or edit any or all of your content.

19. Το περιεχόμενό σας: κανόνες

19.1 Εγγυάστε και δηλώστε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

19.2 Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου και δεν πρέπει να μπορεί να προκαλέσει νομική αγωγή εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο).

19.3 Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν πρέπει:

α) να είναι δυσφημιστική ή κακόβουλη ψεύτικη ·

(β) είναι άσεμνο ή άσεμνο.

(γ) παραβιάζει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα εμπορικού σήματος, δικαίωμα επί σχεδίου ή υποδείγματος, δικαίωμα παραβίασης ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ·

(δ) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα εμπιστοσύνης, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ή το δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων ·
ε) συνιστούν αμελητέες συμβουλές ή περιέχουν οποιαδήποτε αμελή δήλωση ·

(στ) αποτελεί προτροπή για διάπραξη εγκλήματος [οδηγίες για τη διάπραξη εγκλήματος ή την προαγωγή εγκληματικής δραστηριότητας] ·

(ζ) να περιφρονεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ·

η) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικής ή θρησκευτικής μίσους ή διακρίσεων ·

(i) να είναι βλάσφημο,

ι) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί επισήμων απορρήτων ·

(ια) να παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου ·

ιβ) απεικονίζουν τη βία με ρητό, γραφικό ή άχρηστο τρόπο ·

(ιγ) να είναι πορνογραφικό, άσεμνο, υποδηλωτικό ή σεξουαλικό.

(n) να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό,

(ιε) συνίστανται σε ή περιέχουν οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες στις οποίες μπορεί να δοθεί συνέχεια και οι οποίες θα μπορούσαν, εάν ενεργούσαν, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία.

(p) αποτελούν ανεπιθύμητα μηνύματα ·

(ιζ) να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, δόλιο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, αντικοινωνικό, απειλητικό, μισητό, διακριτικό ή φλεγμονώδες · ή

(ιη) να προκαλέσει ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία σε οποιοδήποτε άτομο.

19.4 Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι κατάλληλο, πολιτικό και καλαίσθητο και να συμφωνεί με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα εθιμοτυπίας και συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

19.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για τη σύνδεση σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που αποτελείται ή περιέχει υλικό το οποίο, αν δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας, παραβιάζει τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

19.6 Δεν πρέπει να υποβάλετε στον ιστότοπό μας οποιοδήποτε υλικό που αποτελεί ή έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο απειλουμένων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

20. Αναφέρετε κατάχρηση

20.1 Εάν μάθετε για οποιοδήποτε παράνομο υλικό ή δραστηριότητα στον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα που παραβιάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενημερώστε μας.

20.2 Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή δραστηριότητα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναφορών κατάχρησης.

21. Περιορισμένες εγγυήσεις

21.1 Δεν εγγυόμαστε ή δεν αντιπροσωπεύουμε:

(α) την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας,

β) ότι το υλικό του ιστότοπου είναι ενημερωμένο · ή

(γ) ότι ο ιστότοπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμη.

21.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. και εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή μετά τη διακοπή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ιστότοπου ή εάν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπο.

21.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και με την επιφύλαξη του άρθρου 22.1, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, την ιστοσελίδα μας και τη χρήση του δικτυακού μας τόπου.

22. Περιορισμοί και αποκλεισμοί της ευθύνης

22.1 Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα:

(α) να περιορίσει ή να αποκλείσει κάθε ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια ·

(β) να περιορίσει ή να αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·

(γ) περιορίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο · ή

(δ) να αποκλείσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

22.2 Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 22 και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

α) υπόκεινται στο τμήμα 22.1 · και

(β) να διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και παραβίασης του νόμιμου τέλους, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

22.3 Στο βαθμό που η ιστοσελίδα μας και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

22.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε σας για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας.

22.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς για οποιεσδήποτε απώλειες επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) της απώλειας ή ζημίας στα κέρδη, τα έσοδα, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τις αναμενόμενες αποταμιεύσεις, τις επιχειρήσεις, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την υπεραξία.

22.6 Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά οποιουδήποτε στοιχείου, βάσης δεδομένων ή λογισμικού.

22.7 Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

22.8 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών και των υπαλλήλων μας και, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον αυτό, αναγνωρίζετε ότι είμαστε οντότητα περιορισμένης ευθύνης. συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά εναντίον των αξιωματικών μας ή των υπαλλήλων σας για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (αυτό φυσικά δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας).

22.9 Η συνολική μας ευθύνη έναντι εσάς για κάθε σύμβαση που θα σας παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από:

α) 100 ευρώ και

(β) το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε και πρέπει να καταβληθεί βάσει της σύμβασης.

23. Αποζημίωση

23.1 Με το παρόν αποζημιώνεστε και αναλαμβάνετε να μας αποζημιώσετε έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλουμε σε τρίτους για την ικανοποίηση μιας αξίωσης ή διαφοράς) που υποβάλατε ή υποφέρατε από εμάς και προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ιστοτόπου μας ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

24. Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

24.1 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο ή αν υποθέτουμε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε:

(α) να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις,

(β) να αναστείλετε προσωρινά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.

(γ) να σας απαγορεύουμε μόνιμα την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,

(δ) να αποκλείσετε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

(ε) επικοινωνήστε με έναν ή όλους τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου και ζητήστε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.

(στ) να κινήσει νομική διαδικασία εναντίον σας, είτε λόγω παραβίασης της σύμβασης είτε με άλλο τρόπο, και / ή

(ζ) να αναστείλει ή να διαγράψει τον λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας.

24.2 Σε περίπτωση αναστολής ή απαγόρευσης ή παρεμπόδισης της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας ή σε μέρος του ιστότοπού μας, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια για την καταστρατήγηση αυτής της αναστολής ή απαγόρευσης ή αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της δημιουργίας ή / και χρήσης διαφορετικού λογαριασμού.

25. Ιστότοποι τρίτων μερών

25.1 Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι δεν είναι συστάσεις.

25.2 Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στους δικτυακούς τόπους τρίτων και το περιεχόμενό τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.1 δεχόμαστε καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

26. Σήματα

26.1 Τα ονόματα TOPGOOGLE και TopGoogle.com, τα λογότυπα μας και τα άλλα εγγεγραμμένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εμάς. δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών των σημάτων και η χρήση αυτή μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

26.2 Τα τρίτα εγγεγραμμένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν επικυρώνουμε και δεν συνδέονται με κανέναν από τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να χορηγήσουμε άδεια για την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων.

27. Διαγωνισμοί

27.1 Από καιρό σε καιρό μπορούμε να διεξάγουμε διαγωνισμούς, δωρεάν κλήρωση βραβείων ή / και άλλες προσφορές στην ιστοσελίδα μας.

27.2 Οι διαγωνισμοί θα υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις (τους οποίους θα θέσουμε στη διάθεσή σας ανάλογα με την περίπτωση).

28. Παραλλαγή

28.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό.

28.2 Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού μας τόπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα που διαφορετικά θα πρέπει να ειδοποιηθείτε ή να συγκαλέσετε αναθεωρήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

28.3 Αν έχετε συμφωνήσει ρητά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα σας ζητήσουμε ρητή συμφωνία για τυχόν αναθεώρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. και αν δεν συμφωνείτε ρητά με τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις εντός αυτής της προθεσμίας που μπορούμε να καθορίσουμε, θα απενεργοποιήσουμε ή θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο και θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

29. Εκχώρηση

29.1 Με την παρούσα συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβία ή να ασχοληθούμε με άλλα δικαιώματα ή / και υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

29.2 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να συνάψετε σύμβαση ή να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας.

30. Διαχωρισμός

30.1 Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη ή / και ανεφάρμοστη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

30.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστέα διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι διαγράφεται και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

31. Δικαιώματα τρίτων

31.1 Μια σύμβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας και δεν προορίζεται να επωφεληθεί ή να είναι εκτελεστή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

31.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου.

32. Πλήρης συμφωνία

32.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.1, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική απορρήτου και cookie μας, συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας σας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας μας.

33. Δίκαιο και δικαιοδοσία

33.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών.

33.2 Οι διαφορές που αφορούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων.

34. Δημοσιονομικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις

34.1 Δεν θα καταθέσουμε αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων ειδικά σε σχέση με κάθε χρήστη ή πελάτη και εάν ενημερώσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η έκδοση στην οποία συμφωνήσατε αρχικά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αποθήκευσης ενός αντιγράφου αυτών των όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

34.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα.

35. Τα στοιχεία μας

35.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τον GiorgosNet

35.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας με τον ιστότοπό μας. ή

(β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

όροι και Προϋποθέσεις